Onze inkomsten halen we uit giften, adoptiebijdragen en zelf georganiseerde evenementen.
We hebben uw hulp broodnodig om onze kattenopvangwerking verder te kunnen zetten.
Deze hulp kan variëren van doneren van voeding tot kattenbakvulling, meehelpen als vrijwilliger,
financiële steun bieden voor medicatie, neutralisatie, vaccinaties, nodige operaties …
Voor wie ons financieel wil steunen: BE41 7555 6091 7610
Je kan ons ook steunen door je online aankopen te doen via Trooper:

Of via onderstaande WhyDonate link